Kenmerk                                                                                                     Datum

VZR 200623                                                                                                 2 juli 2020

Betreft

PERSBERICHT:

20% daling in aantal gereden kilometers vanaf 2020

VZR voorspelt vanaf dit jaar een daling van 20% van het aantal zakelijk gereden kilometers. 
Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en de filedruk. Dit zal echter ook omzetverlies betekenen voor de automotivesector. Zoom en Teams is voor BMW een grotere concurrent dan Mercedes of Jaguar. Een nieuwe wereld. 

Uit een rondgang onder zakelijke rijders blijkt dat zij gemiddeld minimaal één dag meer thuis gaan werken na de Coronatijd. Dit heeft een direct effect op het gebruik van de leaseauto. Met een vijfdaagse werkweek betekent dit naar schatting ook een daling van 20% in het aantal gereden kilometers. 

Positief voor filedruk en de luchtkwaliteit

Het reduceren van het zakelijk verkeer met 20% heeft een enorm positief effect op de filedruk. 
Uit eerdere studies bleek dat slechts bij een paar procent minder verkeer de filedruk exponentieel afneemt. Verder heeft het minder rijden een hele positieve uitwerking op de luchtkwaliteit en de CO2. “Alle maatregelen, zoals de snelheidsbeperking naar 100 km per uur, kunnen direct weer ter discussie worden gesteld”, aldus Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders. “Er moet aan economisch herstel gewerkt worden en dat doe je door efficiencymaatregelen door te voeren. Ergens sneller kunnen zijn is bijzonder prettig en efficiënt”. 

Zoom en Teams zijn de “nieuwe” concurrentie van de mobiliteitsbranche

Met een reductie van 20% van het aantal zakelijke kilometers, moeten leasecontracten herzien worden en is er minder onderhoud nodig; dit zal de autosector toch gaan voelen. Eigenlijk zijn Zoom en Teams daarmee een nieuwe concurrent gebleken voor ieder automerk en iedere leasemaatschappij. 

VZR adviseert werkgevers om met hun leasemaatschappij te praten over de contractvoorwaarden als de ingezette auto’s structureel minder kilometers blijken te rijden. Dit voordeel kan goed gebruikt worden voor het inrichten van flexibele mobiliteitsbudgetten, aldus VZR. 

Over Vereniging Zakelijke Rijders:

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met VZR-voorzitter Jan van Delft op telefoonnummer 06-51872274. Of met Mariska Hustings, Manager VZR op nummer 06-51855066.