Het verhogen en verbeteren van de efficiëntie en veiligheid in het verkeer , en het verminderen van de negatieve milieueffecten, door meer intelligent gebruik van draadloze toepassingen in de voertuigen staat hoog in het vaandel van de BVLR.

De BVLR is van mening , dat de toenemende intelligentie in het vervoer, transport en logistiek met innovatieve ICT-technologie oplossingen , van cruciaal belang zijn voor onze samenleving . Nieuwe communicatie, component -en software technologieën maken de auto telematica veiliger, efficiënter en dragen bij tot minder vervuilende oplossingen.

Wil je in de 21e eeuw maatschappelijk verantwoord ondernemen dan moet je wel zelf goed de uitgangspunten formuleren.

MVO is een integrale visie op het ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit) ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt er een afweging gemaakt verschillende stakeholder belangen: De belangen van personen, bedrijven en organisaties. MVO is volgens de BVLR maatwerk voor een ieder van haar leden.