PILOT VARIABELE BIJTELLING GESTART

Betreft

PERSBERICHT: PILOT VARIABELE BIJTELLING GESTART

VZR start de pilot gericht op variabele bijtelling voor privégebruik zakelijke auto. In de pilot wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bijtelling betalen per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW en de MobiliteitsAlliantie en in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. De pilot is gestart op 1 augustus 2020.

Mobiliteit is een levensbehoefte. Dat was het, dat is het en dat zal het ook in de toekomst blijven. Om de mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener én veiliger te maken is de MobiliteitsAlliantie opgericht. Een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Deze coalitie heeft in 2019 een blauwdruk gepresenteerd voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem: Deltaplan 2030. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), de belangenbehartiger voor zakelijk rijdend Nederland, is één van de deelnemende partijen.

Met de pilot ‘variabele bijtelling op privékilometers’, één van de proeven in het Deltaplan 2030, wordt getoetst of berijders die bijtelling betalen gestimuleerd worden om flexibeler te reizen en hun reisgedrag veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen. Daarnaast wordt in de pilot onderzoek gedaan naar het effect op de auto-gerelateerde belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een toekomstig op te zetten afrekensysteem. 

VZR werkt voor deze pilot nauw samen met Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) en de daarbij aangesloten RRS-leveranciers Accredis, MicPoint, Movida, RAM Track-and-Trace, TrackJack, Transscope, Routevision en Fleetfinder. SKRRS is de onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen met een sluitende ritadministratie voor fiscale toepassingen. Door deze samenwerking is de sluitendheid van de ritregistratie verzekerd en is de privacy van privéritgegevens gewaarborgd.

De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan het ontwikkelen van toekomstige wetgeving op het gebied van betalen naar gebruik. Deze pilot vormt daarin de eerste fase.

Meer nieuwsberichten

VVD Pleit voor kilometerheffing EV’s

De VVD wil eigenaren van emissieloze auto’s per gereden kilometer laten betalen, blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma van de partij. Met dit voorstel wil de liberale