Lidmaatschap

Met alleen het Keurmerk bent u er niet, dit is wel een garantie op het product zelf, maar zegt nog niets over de organisatie/leverancier daarachter. De leveranciers van RRS die aangesloten zijn bij de BVLR zijn Certified Member. Dit is het kwaliteitslabel van de Branche Vereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen. Dit kwaliteitslabel biedt zowel de klant als medewerkers garanties en onderstreept het voortdurende streven van de Certified Members naar verbetering en opwaardering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Kwaliteit

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip. En hoewel iedereen hetzelfde woord ‘kwaliteit’ gebruikt, is het maar de vraag of ook iedereen er hetzelfde mee bedoelt. Er zijn, in de loop van de jaren, heel veel definities van het begrip ‘kwaliteit’ gegeven. Voor de BVLR leden betekent kwaliteit in eerste instantie: Voldoen aan de verwachtingen en meer van de klant en fiscus. De BVLR leden weten waar ze mee omgaan op het gebied van telematica, en stellen dan ook de hoogste eisen aan kwaliteit.management, track & trace en kilometerregistratie.

Op welke punten kunt u (meer) kwaliteit verwachten van de Certified Members?

Financiële continuïteit​

In de eerste instantie de zorg voor financiële continuïteit. De BVLR leden zijn gezonde en efficiënte ondernemingen. Ze hebben alle hun financiële huishouding op orde. Zodat ze ook in de toekomst hun maatschappelijke taak kunnen blijven vervullen. En dat is voor hun klanten, met de voor de ritregistratie wettelijke bewaarplicht van 7 jaar van een zeer groot belang.

Data-escrow

De essentie van de Escrow regeling bestaat uit het beschikbaar en toegankelijk houden van de data gedurende een nader te bepalen periode( ten minste 7 jaar) opdat gebruikers betreffende data kunnen veiligstellen om aan hun fiscale bewaarplicht te kunnen blijven voldoen. Hierbij wordt niet door de klant de curator verzocht om de data beschikbaar te stellen, maar wordt de applicatieomgeving gecontinueerd door de stichting voor een vooraf bepaalde periode. De stichting wordt gevormd door de deelnemende telematicabedrijven en handelt uit naam van de deelnemers`.

Uitgaande dat de data ontsloten dient te worden door het tijdelijk in stand houden van de applicatie-omgeving, ontvangt de stichting de rechten en materialen om betreffende omgeving voor een x-periode in stand te houden opdat de gebruikers de data veilig kunnen stellen. De benodigde rechten en materialen liggen in Escrow en worden enkel uitgeleverd aan de stichting onder de in de Escrow opgenomen strikte voorwaarden. Verificatie dient aan te tonen dat de in Escrow gegeven materialen afdoende zijn om het continuïteitsdoel te dienen.

Dus hiermee waarborgen de BVLR Escrow deelnemers, de garantie dat de gebruikers van die bedrijven die zijn aangesloten bij de BVLR Escrow regeling, ten allen tijde bij de fiscale data kunnen komen in geval van een faillissement van het toeleveringsbedrijf. De BVLR streeft er naar dat alle aangesloten leden beschikken over een Escrow en of soortgelijke oplossing.

management, track & trace en kilometerregistratie.

Gedragscode BVLR​

Alle leden van de BVLR hebben deze gedragscode geaccepteerd, hiermee geven zij aan dat zij op een integere manier omgaan met hun business. Er wordt op een verantwoorde manier omgegaan met de data (privacy) van de klanten.

Huishoudelijk regelement BVLR

In het huishoudelijk regelement van de BVLR zijn de leden er mee akkoord gegaan dat als er een deelnemer is die niet meer aan de bovengenoemde eisen voldoet, deze geroyeerd zal worden als lid van de Vereniging. Hiermee heeft u dus continue de zekerheid dat een aangesloten lid aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

Veilig bewaren data​

Mede middels de Escrow, maar sowieso daaromheen garanderen alle leden van de BVLR een bewaartijd van (minimaal) zeven jaar van uw data voor de rittenregistratie. Daarnaast wilt, eist, u toch ook dat uw data goed is beveiligd. Databeveiliging is de bescherming van (computer)gegevens (data) tegen risico’s zoals gegevensverlies of het in onbevoegde handen terechtkomen van de data en het, daaruit voortvloeiende, onbevoegde gebruik of misbruik ervan.

Aangesloten bedrijven

We zijn altijd opzoek naar partners