Over BVLR

Een branchevereniging behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leden. De BVLR is de Branche Vereniging Leveranciers Rittenregistratiesystemen. Wij zijn dus een vereniging van en voor Nederlandse bedrijven, welke actief zijn op het gebied van de automatische ritregistratie, fleet-management, track & trace en kilometerregistratie.

Historie

Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk. Een eis van de Belastingdienst is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft samen met de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging het initiatief genomen om het Keurmerk te gaan ontwikkelen. Ieder van deze partijen heeft ook het recht om een bestuurslid voor te dragen mits deze onafhankelijk is bevonden door de Raad van Toezicht. De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS) is formeel opgericht in augustus 2013 en op 14 november 2013 zijn de eerste certificaten uitgereikt. Hiermee was het primaire doel van de BVLR ook gerealiseerd.

Huidige status

Op dit moment hebben 28 partijen het Keurmerk RRS en heeft de BVLR 6 Certified Members.

Praktisch vanaf het moment van het ingaan van het keurmerk, is de BVLR verder gaan kijken naar hoe we de zakelijke rijders echte meerwaarde kunnen bieden. Het Certified Membership BVLR garandeert deze meerwaarde, bovenop het Keurmerk zelf.

Toekomst​

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ruim 60% van de autoberijders/bezitters het een goed idee zouden vinden, als de motorrijtuigenbelasting wordt vervangen door een vorm van rekeningrijden. Er zijn verschillende vormen van rekeningrijden te bedenken, maar de essentie is dat
de automobilist betaalt per gereden kilometer. Dat betekent dat mensen die meer rijden ook meer betalen en dat wordt eerlijker gevonden.

Welke vorm het ook zal worden, rekeningrijden is een vorm van intelligente mobiliteit: een elektronische heffing waarbij de eigenaar/gebruiker van een voertuig tol betaalt afhankelijk van het gebruik van zijn voertuig. Een slimme kilometerheffing biedt talrijke voordelen. De units die nu gebruik maken van een goedgekeurd Ritten Registratie Systeem zouden daarbij zonder nieuwe investering vanaf morgen al hiervoor ingezet kunnen worden.

De BVLR streeft al jaren naar een eerlijkere manier van rekeningrijden en zal zich hier de komende periode ook hard voor maken.

BVLR & MVO

Het verhogen en verbeteren van de efficiëntie en veiligheid in het verkeer , en het verminderen van de negatieve milieueffecten, door meer intelligent gebruik van draadloze toepassingen in de voertuigen staat hoog in het vaandel van de BVLR.

De BVLR is van mening , dat de toenemende intelligentie in het vervoer, transport en logistiek met innovatieve ICT-technologie oplossingen , van cruciaal belang zijn voor onze samenleving . Nieuwe communicatie, component -en software technologieën maken de auto telematica veiliger, efficiënter en dragen bij tot minder vervuilende oplossingen.

Wil je in de 21e eeuw maatschappelijk verantwoord ondernemen dan moet je wel zelf goed de uitgangspunten formuleren.

MVO is een integrale visie op het ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit) ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt er een afweging gemaakt verschillende stakeholder belangen: De belangen van personen, bedrijven en organisaties. MVO is volgens de BVLR maatwerk voor een ieder van haar leden.

We zijn altijd opzoek naar partners