VVD Pleit voor kilometerheffing EV’s

De VVD wil eigenaren van emissieloze auto’s per gereden kilometer laten betalen, blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma van de partij. Met dit voorstel wil de liberale volkspartij het huidige voordeel in de wegenbelasting voor EV’s afschaffen. Op termijn beoogt de VVD de huidige wegenbelasting volledig om te vormen naar een kilometerheffing.

Momenteel is het zo dat automobilisten zowel mrb als accijns over de brandstof betalen. Die accijns is in feite een belasting op gebruik, want hoe vaker je rijdt, hoe meer je aan de pomp staat en hoe meer belasting je dus ook betaalt. De accijns is een grote inkomstenbron voor de schatkist. Een EV-rijder betaalt geen mrb, maar hoeft logischerwijs ook geen accijns af te tikken. Daarin wil de VVD verandering brengen. De partij schrijft in het verkiezingsprogramma voorstander te zijn van een kilometerheffing voor emissieloze auto’s, met name omdat een deel van de automobilisten nu ‘fors minder’ belasting betaalt. Verder benadrukt de partij dat het niet de bedoeling is om mensen ‘met dwang voortijdig uit hun benzineauto te jagen’. Iedereen moet zelf een overstapmoment kunnen kiezen.

Wat de VVD dus eigenlijk voor ogen heeft met dit systeem, is een langzame uitfasering van de huidige wegenbelasting en de invoering van een nieuw stelsel. ‘Als we dan in de toekomst toch een systeem van betalen per kilometer hebben, is het wel zo eerlijk en eenvoudig om de huidige wegenbelasting af te schaffen, en onder de noemer ‘de gebruiker betaalt’ alleen een kilometervergoeding over te houden.’ Het is dus niet de bedoeling om automobilisten dubbel te gaan belasten. Op welke termijn de VVD deze maatregel in zou willen voeren, is nog niet bekend. Overigens denkt de VVD al langer na over rekeningrijden. Het is nu echter voor het eerst dat de partij het op deze manier opneemt in het verkiezingsprogramma en de kilometerheffing toespitst op elektrische auto’s.

Fiscale gelijktrekking

Het fiscale voordeel voor de EV is in toenemende mate aan het slinken. De bijtelling voor de zakelijke rijder is de afgelopen jaren bijvoorbeeld al verhoogd en gaat komend jaar 12 procent bedragen. Dit voordelige tarief geldt dan bovendien alleen tot een cataloguswaarde van € 40.000. In de jaren daarna neemt het bijtellingsvoordeel alleen maar verder af. Het CDA heeft eerder in zijn verkiezingsprogramma ook al gepleit voor een afbouw van de fiscale voordelen voor EV’s. Die partij kwam echter met een minder concreet voorstel dan de VVD. Wel hebben de beide partijen alvast hetzelfde einddoel voor ogen, want ook het CDA wil niet dat het totaal aan autobelastingen stijgt.

Overigens is het niet helemaal gedaan met de voordelen voor EV’s. De Amsterdamse afdeling van de VVD pleit voor een parkeerkorting voor EV’s, in het verlengde van het wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Steden kunnen vanaf volgend jaar zelf een differentiatie in de parkeertarieven toepassen om de luchtkwaliteit te bevorderen.

Bron: Autoweek

Meer nieuwsberichten

PILOT VARIABELE BIJTELLING GESTART

Betreft PERSBERICHT: PILOT VARIABELE BIJTELLING GESTART VZR start de pilot gericht op variabele bijtelling voor privégebruik zakelijke auto. In de pilot wordt onderzoek gedaan naar de